Νεφέλης 27, 118 53 Κάτω Πετράλωνα

Σκοπός

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό της Ένωσης Μεγαλοκαλυβιωτών «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» σκοποί της Ένωσης είναι:

  • η σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα σε όλους εκείνους που κατάγονται από την κωμόπολη των Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, καθώς και ανάμεσα στους συγγενείς αυτών, χωρίς περιορισμό ως προς τον τόπο της προσωρινής και της μόνιμης κατοικίας τους
  • η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, αγάπης και φιλίας ανάμεσα στα μέλη της Ένωσης, η υποβοήθηση με κάθε πνευματικό και οικονομικό μέσο της κοινοτικής αρχής Μεγάλων Καλυβίων ή κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για την εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας και γενικά έργων καλλωπισμού του χώρου της κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων
  • η ψυχαγωγία των μελών της Ένωσης με την οργάνωση εκδρομών και εορταστικών εκδηλώσεων, καθώς και κάθε εκδήλωση και προσπάθεια για τη διατήρηση επαφής με τον τόπο της καταγωγής τους
  • η συγκέντρωση λαογραφικού και ιστορικού υλικού, η διατήρηση των αρχών και παραδόσεων των προγόνων τόπου καταγωγής των μελών, καθώς επίσης και της πλατύτερης περιοχής του χώρου της Θεσσαλίας
  • η επιμέλεια για τη διατήρηση των τοπικών ονομασιών και μνημείων της περιοχής του χώρου Μεγάλων Καλυβίων, η ίδρυση βιβλιοθήκης ή η ενίσχυση παρόμοιας αν υπάρχει στην έδρα της κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων αποτελούν έναν από τους κύριους σκοπούς και μια από τις σπουδαίες φροντίδες των μελών της Ένωσης

Η πραγματοποίηση γενικά των σκοπών της Ένωσης θα επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο, π.χ. με δημοσιεύσεις, διαλέξεις, συνεστιάσεις και γενικά με τη συνεργασία άλλων όμοιων οργανώσεων που εδρεύουν είτε τον χώρο της Θεσσαλίας είτε έξω από αυτή, καθώς και με κάθε αρμόδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.