Νεφέλης 27, 118 53 Κάτω Πετράλωνα

Ιστορία του Συλλόγου

Τον Μάιο του 1961 με αριθμό 8212 αναγνωρίζεται  από το Πρωτοδικείο Αθηνών « Το εν Αθήναις εδρεύον Σωματείον υπό την επωνυμία Σύλλογος των εν Αθήναις και Πειραεί Μεγλοκαλυβιωτών “Η ΔΗΜΗΤΡΑ”». Πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν ο Ε. Πρωτόπαπας και Γραμματέας ο Γ. Κόκκινος, ενώ εκπρόσωπος του Συλλόγου ήταν ο δικηγόρος και ιδρυτικό μέλος Αστέριος Σπυρόπουλος.

Τα Ιδρυτικά Μέλη της Ένωσης ήταν τα ακόλουθα (όπως αναφέρονται στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Πρωτοδικείο)

 1. Αστέριος Α. Σπυρόπουλος
 2. Δημήτριος Κ. Κούτρας
 3. Αχιλ. Ε. Κουρκούτας
 4. Τάκης Φ. Παπανικολάου
 5. Γεώργιος Α. Σκλέντζος
 6. Θώμας Ν. Χιώτης
 7. Χρήστος Δ. Γουγάς
 8. Στέφανος Α. Σπυρόπουλος
 9. Αχιλλεύς Στάμος
 10. Παναγ. Β. Κουρκούτας
 11. Χρυσ. Κ. Χαχάμης
 12. Παναγ. Ν. Σπυρόπουλος
 13. Ευθυμ. Β. Κατσούλας
 14. Βασ. Β. Μπίχτας
 15. Κοσμάς Β. Γιαννόπουλος
 16. Ευάγγελος Νικολάου
 17. Σταύρος Γ. Μαργαρίτης
 18. Νικολ. Γ. Μαργαρίτης
 19. Στεφ. Β. Οικονόμου
 20. Θεόδωρος Γαβρίτσας
 21. Ιωαν. Π. Σπυρόπουλος
 22. Κων/νος Χ. Πατρίκαλος
 23. Γρηγόριος Βαΐτσας
 24. Ευάγγελος Πατρίκαλος
 25. Παναγ. Βάγγας
 26. Ευθυμ. Μαργαρίτης

Βάσει των αρχείων της Ένωσης, διαπιστώνεται ότι το πρώτο καταστατικό με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 1960, περιλαμβάνει 25 Άρθρα όπου αναφέρεται η ονομασία του Συλλόγου, οι σκοποί και προβλέπει όλες τις λειτουργικές διαδικασίες όπως: την εγγραφή μελών, τη διενέργεια εκλογών, αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου κ.ά.

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 «Ιδρύεται Σωματείο – Σύλλογος των εν Αθήναις και Πειραιεί εγκαταστημένων Μεγαλο – Καλυβιωτώνυπό την επωνυμίαν “Η ΔΗΜΗΤΡΑ”. Ο  Σύλλογος έχει ίδιαν σφραγίδα, στρογγυλήν, φέρουσαν κυκλοτερώς μεν γεγραμμένην την επωνυμίαν “Σύλλογος των εν Αθήναις και Πειραιεί εγκαταστημένων Μεγαλο – Καλυβιωτών Η ΔΗΜΗΤΡΑ,” εις δε το μέσον σχηματικήν παράστασιν της θεάς Δήμητρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία του Συλλόγου παρουσιάζει η επιλογή για το έμβλημά του. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος Αστ. Αθ. Σπυρόπουλος, στο 1ο τεύχος του περιοδικού «δήμητρα» η επιλογή για το όνομα και το λογότυπο του συλλόγου οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των Μελών του προέρχεται από αγροτικές οικογένειες. Συγκεκριμένα αναφέρει «Ἐνὁν όματι τοῦ θείου και ἀνθρωπίνου νόμου τῆς ἀγαπής, τῆς ἀλληλεγγύης, και τῆς ἀδελφοσύνης, οἱ ἐν Ἀθήναις και Πειραιεῖ Μεγαλο – Καλυβιώται, ἵδρυσανΣύλλογον με ἕδραντάςἈθήνας, ὡς προερχόμενα δε, σχεδόν ἅπαντατάμέλῃαὐτοῦἐξἀγροτικῶνοἰκογενειῶν με γεωργικήνπαράδοσιν, ἐπέλεξαν και ἔθεσανὡςἔμβληματοῦ Σωματείου των το ὅνομα και την εἰκόνατῆςθεᾶς Δήμητρας, ὡς “θεᾶςτῶνφυτικῶν προϊόντων καί κυρίως θεᾶςτοῦ σίτου και ἐν γένει τῆς γεωργίας,”ἔτι δε και ὡς “θεᾶς ἀγαθοεργοῦ και φιλοστόργου, τους ἀνθρώπους τρέφουσα διά τῶν προϊόντων τῆς Γῆς”. Θέσαντες οἱ Μεγαλο – Καλυβιῶται το ἀνωτέρω ἔμβλημα […] ἐσκόπησαν ὅπως ἀναπτύξουν καί διατηρήσουν τόσον μεταξύ των ὅσον και πρός τούς συμπατριώτας των ἐν Μ. Καλυβίοιςαἴσθήματαἀγάπης, ἀλληλεγγύης, ἀλληλοβόηθειαςκαί περί παντός ἑτέρουεὐγενοῦς και ἀγαθοῦ».

Από το 1960 έως το 1964 ο Σύλλογος διοικείται από προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία στις 29 Μαρτίου 1964 συγκάλεσε ετήσια Γενική Συνέλευση προκειμένου να προχωρήσει στην εκλογή τακτικής πενταμελούς διοίκησης και τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής.

Από τη διενέργεια των εκλογών με μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν κατά σειρά για το Δ.Σ.

 1. Θωμάς Μπίχτας
 2. Παναγιώτης Κουρκούτας
 3. Γεώργιος Κάβουρας
 4. Ευάγγελος Πατρίκαλος
 5. Χρυσόστομος Χαχάμης

και για την εξελεγκτική επιτροπή:

 1. Στέφανος Παπανικολάου
 2. Θεόδωρος Γαβρίτσας
 3. Χρήστος Γουγάς

Ύστερα από την πρώτη συνεδρίαση στις 5 Απριλίου 1964 συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

Θωμάς Μπίχτας, Πρόεδρος

Χρυσόστομος Χαχάμης, Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Κουρκούτας, Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Κάβουρας, Ταμίας

Ευάγγελος Πατρίκαλος, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Από το 1961 έως το 2001,  οπότε και συντάσσεται και εγκρίνεται το τελευταίο καταστατικό της Ένωσης, έχουν προηγηθεί άλλες δυο τροποποιήσεις του καταστατικού. Στις 6 Νοεμβρίου 1980 το Διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για την επικειμένη πρώτη τροποποίηση του καταστατικού «Οι πρωτοπόροι δεν μένουν στάσιμοι, γιατί πάντα προχωρούν. Έτσι και εμείς βλέποντας, ότι η μεταβιομηχανική και καταναλωτική κοινωνία πιέζεται από τα πολύπλοκα θέματα που της δημιουργεί, η αναπτυσσόμενη τεχνολογία, προχωρούμε με βήματα σταθερά στο άνοιγμα και το αγκάλιασμα όλων των συμπατριωτών μας και ιδιαίτερα των αποδήμων. […] ο σημερινός σύλλογός μας,  θα αποτελέσει τον υπέροχο στίβο της άμιλλας, στον οποίο θα προσέλθουν και οι γυναίκες, που έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες, για να προσφέρουν ενεργητικά τις υπηρεσίες τους στον τόπο μας, που έχει ανάγκη των υπηρεσιών και των συζύγων των Μεγαλοκαλυβιωτών, απ’ όπου και αν κατάγονται. […] Η αναγκαιότητα της τροποποιήσεως και της μεταφράσεως του καταστατικού γίνεται ολοφάνερη».

Σε ειδική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1980 εγκρίθηκε η τροποποίηση μερικών αναχρονιστικών άρθρων του καταστατικού, καθώς και η μεταγλώττισή του από την καθαρεύουσα στη δημοτική γλώσσα, ώστε να είναι πιο κατανοητό. Η πιο σημαντική τροποποίηση που έγινε τότε είναι η μετονομασία σε «Εκπολιτιστική, Λαογραφική και Μορφωτική Ένωση Μεγαλοκαλυβιωτών Η ΔΗΜΗΤΡΑ» με έδρα την Αθήνα.

Ακολουθεί η ειδική γενική συνέλευση στις 4 Δεκεμβρίου 1989 αποφασίζεται η νέα τροποποίηση με την προσθήκη δυο άρθρων (άρθρο 6 και άρθρο 15) που αφορούν στη διενέργεια  της γενικής συνέλευσης και τις αποφάσεις της.

Στις  12 Δεκεμβρίου 1999 συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση  και μεταξύ άλλων, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, περιλαμβάνεται η πρόταση του Διοικητικού Συμβούλιου για τροποποίηση των άρθρων άρθρων 1, 3 παρ. 2, 15 παρ. 2 & 6, 17 παρ. 1 και 18 παρ. 1. Οι τροποποιήσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη γενική συνέλευση, με αποτέλεσμα η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού να εγκριθεί από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών  στις 5 Νοεμβρίου 2001.

«Η δραστηριότητα του Συλλόγου, στη μακρόχρονη ιστορία του, υπήρξε σημαντική σε όλους τους τομείς, κυρίως σε κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα. Με διάφορες εκδηλώσεις, όπως εκδρομές με συμμετοχή μελών του Συλλόγου, ετήσιες χοροεσπερίδες, διαλέξεις, μορφωτικού επιπέδου κλπ επιτέλεσε και επιτελεί σημαντικό κοινωνικό έργο και ανταποκρίθηκε πλήρως στους σκοπούς της»[1].

Η  πορεία της Ένωσης φανερώνει ότι όλα αυτά τα χρόνια όλα τα Διοικητικά Συμβούλια εργάστηκαν με πίστη, αφοσίωση και μεράκι για την εξέλιξη της Ένωσης, για την προβολή και την ανάδειξη τόσο της Ένωσης όσο και των Μεγάλων Καλυβίων, με σκοπό να διατηρήσουν την επαφή με τη γενέτειρά τους, να επιλύσουν προβλήματα, να κρατήσουν ενωμένους τους Μεγαλοκαλυβιώτες που μένουν στην Αττική, να υπάρχει μια συνέχεια ενός σημαντικού έργου, το οποίο κάθε Διοίκηση «κληροδοτεί» στην επόμενη, με την υπόσχεση η επόμενη να δημιουργήσει ένα σπουδαιότερο κληροδότημα.

[1] Νικόλαος Στ. Χιώτης, «Μεγάλα Καλύβια. Ο τόπος μας κι ο κόσμος μας», Τόμος 2ος, Εκδ. γένεσις, Τρίκαλα 2005